حریم خصوصی

سیاست و استراتژی اصلی بالون ها حفظ و نگهداری اطلاعات خصوصی اعضا و کاربران می باشد و کلیه تصیمات و سیاست های بالون ها بر این مبنا اتخاذ می شود.

بالون ها در راستای احترام به حریم خصوصی کاربران خود سیاست های زیر را مد نظر قرار داده است:

سیاست اول:هدف اصلی بالون ها از جمع آوری اطلاعات تماس و خصوصی کاربران صرفا جهت اطلاع و پبگیری برای پشتیبانی کاربران و ارسال خرید ها برای آن ها می باشد و بالون ها از این اطلاعات نکهداری خواهد کرد.

سیاست دوم:بالون ها بر خود واجب می‌داند که با تمام قوا و توان از کلیه اطلاعات شخصی و خریدهای شما به‌عنوان عضو سایت حفاظت نموده و این اطلاعات را جز با مجوز مقامات قضایی در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی ثالثی قرار ندهد.

سیاست سوم:بصورت پیش فرض در هنگام ثبت نام شماره موبایل شما درخواست شده و کد تایید برای شما پیامک خواهد شد و تا زمانی که کد تایید را در ثبت نام وارد نکنید ثبت نام شما تکمیل نخواهد شد.

سیاست چهارم:کاربران سایت هر زمان که اراده نمایند می توانند درخواست حذف اطلاعات کاربری خود را داده تا در کوتاه ترین زمان این اقدام انجام شود.